DP2 perspektivtegninger

Tegninger av dekk og understell på plattformen DP2. - Drawings of DP2.
Se også DP2 tekniske tegninger (technical drawings)

DP2
Dekk og moduler
DP2
Understellet på DP2

DP2
Modulenes plassering

DP2
Nedre dekk

Equipment
Produksjonsdekket - production deck

DP2
Nest nederste dekk
Gunleiv Hadland
Lukk