QP teknisk dokumentasjon

Dokumentasjon utarbeidet i tilknytning til plattformen QP. - Selected documentation and reports prepared for QP.
Du må ha Adobe Reader installert på din maskin for å kunne se dokumentene.


 Rapport  - report Årstall 
QP Frigg field Quarter platform design, fabrication and installation resume (structural parts)  1978
QP_&_FP_OPERATIONS_MANUAL_-_FRIGG_FIELD_-_VOLUME_1_(MARK_ONE)  1980

Harald Tønnesen
Lukk