Oversikt over EANOF sitt arkiv

Elf Aquitaine Norway Offshore Forening (EANOF) ble opprettet i 1977. EANOF var (og er per 2007) en del av fagforeningen SAFE (Sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren), tidligere Oljearbeidernes Fellessammenslutning (OFS), tidligere Oljearbeiderforeningen (OAF).
av Torkel Time og Vigdis Bergstad

Arkivskaper: Pa 1415 - Elf Aquitaine Norway Offshore Forening (EANOF)
Tidsrom: 1977 - 2003
Omfang: 17,80 Hyllemeter
Omtale av arkivet: Arkivet inneholder trolig flere provenienser, fordi det også finnes materiale fra Hovedverneombudet (HVO) og Arbeidsmiljøutvalg (AMU) i Elf/Total. Trolig har tillitsvalgte i EANOF også vært representert i HVO og AMU, eller de har mottatt kopier av dokumenter innenfor disse arbeidsområdene. Det er også en del dokumenter fra Elf Aquitaine Norge i arkivet, blant annet styrepapirer. Fagforeningen hadde representant i selskapets styre. Ferdigordnet utgjør materialet 17,8 hyllemeter, hvor størstedelen er ordnet etter emne. Sakarkivet er ordnet etter arkivnøkkel, og noe av Internal Memos er ordnet etter eget filsystem (se seriebeskrivelse).

Aaa - EANOF - VEDTEKTER, 1988 - 2001
Serien inneholder vedtekter for EANOF. Aab - EANOF - STYREMØTER, 1977 - 2002 Serien inneholder referater fra styremøter i EANOF, samt referater fra møter styret har hatt med Elf Aquitaine Norge as, OFS og OAF. Styremøter fra perioden 1989-1990 mangler.

Aac - EANOF - MØTEREFERATER, 1977 - 2005
Serien inneholder møtereferater fra EANOF, OFS, medlemsmøter, tillitsmannsmøter, verneombud, diverse utvalg tilknyttet EANOF samt årsmøter.

Aad - EANOF - INTERNAL MEMOS, 1977 - 2001
Serien inneholder interne notater og intern korrespondanse vedrørende plattformene, personell, sikkerhet, operatører, arbeidsmiljø og lønnspolitikk.

Aae - EANOF - RAPPORTER, 1989 - 1995
Serien inneholder ulykkesrapporter (ordnet kronologisk) og rapporter vedrørende arbeidsmiljø.

Aag - EANOF - LOGGBØKER, 1978 - 1986
Serien inneholder notater og beskjeder ved avløsning, ført kronologisk.

Ab - EANOF - KOPIBØKER, 1979 - 2005
Serien inneholder kopier av utgående brev.

Ac - EANOF - BREVJOURNALER, 1978 - 2000
Serien inneholder kronologisk ført liste over utgående brev, både internt og eksternt.

Ada - EANOF - SAKARKIV, 1978 - 1999
Serien inneholder sakarkiv ordnet etter arkivnøkkel (ligger i første boks).Boks 1-11 er ordnet etter arkivnøkkel, deretter årstall. Fra boks 12 er ordningen etter årgang, deretter arkivnøkkel. Dette følger opprinnelig ordning i arkivet.

Adb - EANOF - SAK-/KORRESPONDANSE, 1981 - 2000
Serien inneholder sak- og korrespondanse vedrørende operatører, lønnsforhandlinger, medlemmer, tillitsmannssaker, sikkerhet og personell. '

P - HOVEDVERNEOMBUD (HVO).
HVO er valgt å beholdes som egen serie under EANOF. Slik det ser ut har flere av de tillitsvalgte i EANOF også vært hovedverneombud eller på annen måte deltatt i ordningen innenfor Elf (se omtale på arkivskapernivå).

Paa - HVO - MØTEREFERATER, 1991 - 1991
Serien inneholder møtereferater fra hovedverneombud.

Pab - HVO - INTERNAL MEMOS, 1985 - 2002
Serien inneholder interne notater og intern korrespondanse vedrørende arbeidsmiljø, utvalg og undersøkelser. Noe av materialet er kodet etter eget filsystem, beskrivelse av dette ligger i første arkivboks.

Pb - HVO - KOPIBØKER, 1985 - 1988
Serien inneholder kopier av utgående brev fra hovedverneombud.

Pc - HVO - BREVJOURNALER, 0811 1984 - 0712 1992
Serien inneholder kronologisk ført oversikt over inngående og utgående brev til og fra hovedverneombud.

Pd - HVO - SAK-/KORRESPONDANSE, 1983 - 1994
Serien inneholder sak- og korrespondanse vedrørende arbeidsavtaler, rapporter, møter og sikkerhet på Frigg feltet.

Sa - ARBEIDSMILJØUTVALG (AMU) - INTERNAL MEMOS, 1983 - 2001
Serien inneholder interne notater og korrespondanse angående arbeidsmiljøutvalg, sikkerhet, B-AMU, K-AMU, internkontroll, bedriftsforsamlinger og årsrapporter.        
Trude Meland
Lukk