Oversikt over arkiv fra Oljekontoret

De deler av arkivet som er beskrevet her, ble i sin tid overført fra Industridepartementet til Oljedirektoratet og deretter avlevert til Statsarkivet i Stavanger. Industridepartementets øvrige arkiv er avlevert til Riksarkivet. Arkivet omfatter i hovedsak dokumenter knyttet til Oljekontorets virksomhet. Men det finnes også materiale fra før Oljekontorets opprettelse, trolig fra det såkalte Kontinentalsokkelutvalget og Statens oljeråd.
av Torkel Time og Vigdis Bergstad

Arkivskaper: Industridepartementet, Oljekontoret
, Industridepartementet, Olje- og bergverksavdelingen, Oljekontoret
Tidsrom: 1966 - 1978
Historikk: Som følge av stor økning i oljerelaterte saker, ble det i 1966 nødvendig å opprette et eget oljekontor i Industridepartementet. Behandlingen av statlige kontinentalsokkelsaker var opprinnelig lagt til Bergverkskontoret i Industridepartementet. Et kontinentalsokkelutvalg oppnevnt ved Kronprinsregentens res. av den 08.11.1963 bisto Industridepartementet i utarbeidelse av lover og bestemmelser. Ved kgl. res. av den 09.04.1965 ble Statens Oljeråd opprettet. Oljerådet skulle bistå Industridepartementet som rådgivende organ vedrørende undersøkelse etter og utnyttelse av undersjøiske petroleumsforekomster på den norske kontinentalsokkel. Da blokkene i første konsesjonsrunde ble tildelt, var det Statens Oljeråd som var den konsesjonsgivende myndighet. Fra 1972 fikk Industridepartementet en egen olje- og bergverksavdeling. Oljekontoret bestod av to seksjoner: teknisk og geologisk seksjon. I 1972 ble også Oljedirektoratet opprettet.

Arkivnavn: Industridepartementet, Oljekontoret
Arkivsignatur: A-101348 Depotinstitusjon: SAST
Tidsrom: 1963 - 1975
Omfang: 6,50 Hyllemeter 

Serie: B - Kopibøker
Tidsrom: 1972 - 1973
Omfang: 0,60 Hyllemeter Ant. reg. arkivstykker: 3
Merknad til serie: Inneholder kopi av utgående skriv.

Serie: C - Journaler og overgripende registre
Tidsrom: 1972 - 1973
Omfang: 0,10 Hyllemeter Ant. reg. arkivstykker: 1

Serie: Da - Saksarkiv ordnet etter arkivnøkkel
Tidsrom: 1963 - 1975
Omfang: 1,30 Hyllemeter Ant. reg. arkivstykker: 13
Merknad til serie: Dette saksarkivet har OD kodet om til nyere nøkkel etterpå. Vi har beholdt disse kodene. Arkivnøkkel ligger i boks 1.

Serie: Db - Saksarkiv ordnet uten nøkkel
Tidsrom: 1963 - 1973
Omfang: 0,60 Hyllemeter  Ant. reg. arkivstykker: 6

Serie: Dc - Saksarkiv Ekofisk
Tidsrom: 1970 - 1974
Omfang: 2,00 Hyllemeter Ant. reg. arkivstykker: 20

Serie: Dd - Saksarkiv Frigg
Tidsrom: 1970 - 1973
Omfang: 1,30 Hyllemeter Ant. reg. arkivstykker: 13

Serie: De - Saksarkiv Fina
Tidsrom: 1971 - 1973
Omfang: 0,30 Hyllemeter  Ant. reg. arkivstykker: 3

Serie: Df - Saksarkiv Total
Tidsrom: 1971 - 1972
Omfang: 0,10 Hyllemeter Ant. reg. arkivstykker: 1

Serie: Dg - Saksarkiv Cod
Tidsrom: 1968 - 1972
Omfang: 0,20 Hyllemeter  Ant. reg. arkivstykker: 2

Serie: Dh - Saksarkiv Doristank
Tidsrom: 1971 - 1972
Omfang: 0,10 Hyllemeter Ant. reg. arkivstykker: 1

Serie: Di - Saksarkiv Deep Water Pipeline
Tidsrom: 1972 - 1975
Omfang: 0,50 Hyllemeter  Ant. reg. arkivstykker: 5

Serie: Ya - Saksarkiv - utskilt fra seriene Da, Db og Di
Tidsrom: 1963 - 1975
Omfang: 0,30 Hyllemeter  Ant. reg. arkivstykker: 3
Merknad til serie: Kopiert etter en forespørsel fra Justisdepartementet via Oljedirektoratet i 2007. Ekstra kopisett er laget fordi dette er dokumenter som ble vannskadet i OD's bortsettingsarkiv og der originalene er skjøre.

Trude Meland
Lukk