Avisartikler om Frigg

I Norsk Oljemuseums avisartikkeldatabase finnes over 900 artikler om Friggfeltet. Av dette er 143 pressemeldinger.

Artiklene er fra perioden 1971-1994, hvorav ca 45 prosent er fra 1970-tallet, ca 45 prosent er fra 1980-tallet og ca 10 prosent er fra 1990-tallet.

Stavanger Aftenblad har i sitt elektroniske arkiv artikler i fulltekst fra 1987 og her finnes bortimot hundre relevante artikler om gassfeltet Frigg. Disse kan ikke søkes opp på internett, men i den ordentlige artikkeldatabasen til Aftenbladet. Søk på nettsiden går kun tilbake til 2003.

I tillegg kan artikler fra forskjellige aviser søkes opp på  ATEKST-databasen.
http://www.retriever-info.com/atekst.php

Publikasjoner fra Storting og Regjering finnes i fulltekst fra 1995 på www.regjeringen.no: http://www.regjeringen.no/nb/sok.html?id=86008

Trude Meland
Lukk