TCP2 perspektivtegninger

Tegninger av plattformen TCP2
Se også TCP2 og TCP2 tekniske tegninger


TCP2 Plot Plan Concrete Substructure
Betongunderstellet - Plot Plan Concrete Substructure
TCP2 topsides
TCP2 toppmoduler (topsides)
TCP2 fundamentet og rørledninger
Fundamentet for TCP2 og rørledninger rundt
TCP2 betongsøyle C5
Betongsøyle C5 i understellet til TCP2
TCP2 Plot Plan Mezzanine Weather and Metering Deck
Oversikt over øvre dekk (Plot Plan Mezzanine Weather and Metering Deck)
TCP2 Plot Plan Upper and Weather Decks
Oversikt øvre dekk (Plot Plan Upper and Weather Decks)
TCP2 Plot Plan Main and Intermediate Deck
Oversikt mellomdekk (Plot Plan Main and Intermediate Deck)
Harald Tønnesen
Lukk