MCP-01 teknisk dokumentasjon

Utvalgt okumentasjon utarbeidet i tilknytning til plattformen MCP-01. - Selected documentation and reports prepared for the platform MCP-01.
Du må ha Adobe Reader installert på din maskin for å kunne se dokumentene.


 Rapport  - Report Årstall/Year 
MCP01 Decommissioning Study  2003
MCP-01 Operating Manual 1993 Revised 2003  2003
MCP-01 Structural Design Report Volume 8, Crane Pedestals 1974-1978
Re-Analysis of MCP01 Final report 1994
Harald Tønnesen
Lukk