Streik! Gassen til Storbritannia stanses

Under tariffoppgjøret 1986 ble gassen til Storbritannia for første og siste gang stanset på grunn av en konflikt. Avtalene som skulle forhandles om var boring, catering og operatører. Alle tre gjeldene tariffavtaler gikk ut 1. april og første møte mellom fagforeningene og arbeidsgiverne viste forhandlingsvilje.
Streik!
Arbeidsgiverne mente det måtte settes av godt med tid til forhandlingen, men var villig til det forutsatt at samtlige parter var villige til å fortsette. Samme dag som arbeidsgiverne fremsatte kravet, brøt Cateringansattes Forbund (CAF) som var del av OFS, forhandlingen. Det resulterte i at arbeidsgiverne brøt forhandlingen for alle tre avtaleområdene og varslet lock-out. 6. april gikk CAF ut i streik og startet med denne konflikten. Arbeidsgiverne stengte alle innenfor de tre avtaleområdene ute fra sine arbeidsplasser. 19. april trappet OFS opp streiken da de tok ut medlemmene av Operatøransattes Forbund (OAF) på britisk side av Frigg-feltet og stanset gassleveransene til Storbritannia. Tre dager senere ble partene kalt inn til riksmeglingsmannen for megling. Det gikk til brudd i meglingen og partene ble kalt inn til Kommunalminister Rettedal. Ministeren gav partene beskjed om at de hadde natten på å forhandle og satte opp et nytt møte neste morgen. Også denne natten kom det til brudd. 25. april møttes partene hos Kommunalministeren og fikk beskjeden om at konflikten ville gå til tvungen lønnsnemnd. I seks dager hadde gassleveransene til Storbritannia vært lammet. 

En konsekvens av konflikten var at Frigg-arbeiderne forpliktet seg for fremtiden til ikke å streike på britisk side i konfliktsituasjoner. Det var viktig for Elf at en streik som i 1986 ikke ville skje igjen. Selskapet tok initiativ til forhandlinger mellom involverte parter og en protokoll ble satt opp. En annen nasjon skulle ikke rammes eller bli skadelidende av uoverensstemmelser på norsk kontinentalsokkel. Garantiene arbeiderne gav ble bygget inn i avtaleverket.
Trude Meland
Lukk