Vedlikehold kompresjon

Det var operatørens oppgave å se til at driften av kompresjonsanlegget gikk stabilt. Operatøren utførte også mindre vedlikehold. Større vedlikeholdsoppgaver eller reparasjoner ble utført av vedlikeholdsavdelingen.
"Med et slikt anlegg fulgte kolossalt mye ekstra utstyr. Det var vedlikeholdsavdelingen som hadde ansvar for det. Det var de som hadde overhalinger, plukket ned motorene for oss og fikk dem transportert. Hvis jetmotoren skulle inn til overhaling til Bergen, var det folk fra Bjørge Offshore som plukket den ned og gjorde den klar for sending," forteller Finn Husberg som arbeidet som operatør på kompresjonsanlegget.

Generelt vedlikehold av turbinene og kompresjonsutstyret var det de faste elektrikerne, instrumentteknikerne og mekanikerne som sto for.
Trude Meland
Lukk