Operatør tørking

Etter at gassen, kondensat og vann var separert, gikk gassen inn til glykolkontaktoren, hvor den ble tørket for resten av vannet.
Lab assistent-web
Laboratorieassistent A.O. Røisland
Gassen kom inn i bunnen av tårnet og boblet opp gjennom glykolen som kom inn på toppen. Glykol, som er et produkt fra karbohydrater og sammenlignbart med frostvæsken som brukes i radiatoren på en bil, har stor evne til å binde til seg vann. Gassen steg opp igjennom flere kar hvor glykolen hadde samlet seg slik det ble mest mulig kontakt mellom glykol og gass. Når gassen kom ut igjen på toppen, var den helt tørr og kunne sendes i rørledningene til St. Fergus. Glykolen som kom ut i bunnen av tårnet, ble varmet opp og tørket i en glykolregenerator, for så å brukes om igjen.

Operatørene, sammen med en laborant, sjekket disse operasjonene flere ganger om dagen. Prøver av glykolen ble tatt for å se kvaliteten. Hvis vannmengden var for liten, viste det at glykolen ikke lengre klart å ta opp nok vann. Det kunne bety at den var slitt og måtte byttes ut. Operatørenes oppgave var å sikre at gassen hadde den rette tørrheten før den ble sendt i rørledningene til Storbritannia. Gassens tørrhet ble bestemt ut fra glykolens tørrhet og hvor mye vann glykolen hadde mulighet til å binde til seg. Tørrheten på glykolen ble justert gjennom temperaturen på glykolregeneratoren.

Det var tre operatører på hvert skift på prosessplattformene som jobbet i team. En hadde ansvaret for kompressorene og en for resten av prosessen og en for gasstørkingen. Gasstørkingsdelen på Frigg var en travel jobb med mange små justeringer, og det trengtes en egen operatør med ansvaret for hele glykolsystemet. Operatøren som hadde ansvaret for gasstørkingen, overvåket prosessen ute i prosessmodulene, hvor de fysisk etterså utstyret.
Trude Meland
Lukk