Helse og sikkerhet på MCP-01

Total sørget for at nødvendig trenings- og sikkerhetsutstyr var på plass. Total har en god statistikk innen Helse og Sikkerhet. Frem til tidlig på 1990-tallet trengte plattformen et sikkerhetssertifikat for å bli godkjent i Lloyd's Register for å få fortsette driften.
av Kathryn Steenson

Det ble utført regelmessige uavhengige inspeksjoner. Men uansett er det en risiko forbundet med å arbeide offshore. I løpet av 21 år var det to dødsulykker som direkte involverte MCP-01. I februar 1998 døde en vedlikeholdsarbeider da han falt ned i moonpoolen, på innsiden av bølgebryteren. Han var del av et vedlikeholdsteam som drev inspeksjon etter en storm. En kollega i vedlikeholdsteamet kom seg opp i en redningsbåt og ble senket ned på vannet i et forsøk på å redde ham. Begge to måtte gi tapt for det iskalde vannet og frøs i hel. Kollegaen ble posthum utmerket med George Medal, den nest høyeste sivile utmerkelse for tapperhet.

MCP-01Det ble holdt en minnegudstjeneste på ettårs dagen for Piper Alpha katastrofen på MCP-01. MCP-01 lå bare 40 km fra Piper Alpha plattformen, og gassen fra den ble sendt til St Fergus via MCP-01. Umiddelbart etter at operatørene på MCP-01 forsto at det hadde skjedd en eksplosjon, ble gasstrykket gjennom MCP-01 økt for å redusere trykket i røret fra Piper Alpha. Dette fortsatte de å gjøre helt til rørledningen sprakk som følge av varme. MCP-01 brant da av gassen og klokken seks på morgenen var rørledningen tømt for gass. I den påfølgende etterforskningen ble noen av de som var på vakt den natten stevnet inn som vitner. Det ble konkludert med at ingen av dem hadde opptrådt klanderverdig.

Kompresjonsutstyret ble tatt ut av drift i 1987. Det var ikke lenger behov for det ettersom gassforsyningene fra Friggfeltet ble redusert. Total overveide flere muligheter for MCP-01. En av dem var å flytte kompressorene og gjøre plattformen om til slik den var før 1981 da kompressorene kom. Etter Piper Alpha ulykken begynte selskapene å redusere arbeidsstyrken offshore. Denne utviklingen hadde en sterk innflytelse på avgjørelsen om å gjøre plattformen "ikke normalt bemannet". Det betyr at det ikke var en permanent besetning om bord. Den siste personen som forlot plattformen etter at konverteringen var ferdig i desember 1992, var John Flett, en av vedlikeholdssjefene. Et vedlikeholdsteam ble etter dette regelmessig fløyet inn for å forsikre at plattformen forble operativ og sikker. Resten av tiden ble plattformen styrt fra St Fergus.
Trude Meland
Foto
Lukk