Måletekniker

Måleteknikeren var en sentral mann på Frigg. Han hadde ansvaret for målestasjonen som målte mengde gass og kondensat som gikk ut i rørledningen til Storbritannia, selve kassaapparatet på Frigg. Hans primære oppgave var vedlikehold og reparasjoner på stasjonen og tilhørende utstyr. Han var ansvarlig for kalibrering, at målestasjonens innstillinger samsvarte med myndighetenes krav, og fulgte opp instrumenter og kontrollmålte dem. På TCP2 var det to målestasjoner, mens det på TP1 var en.
Meteringmann-web
Gassmåler tekniker N. Vrålstad
I målingsstasjonen sto den en strupeskive eller orificeplate (også kalt en måleblende). Det er et måleinstrument for måling av gassgjennomstrømning. Orificeplaten er en tynn plate med et hull i midten som er plassert inne i gassrøret. Når gassen strømmer gjennom røret, har den et bestemt trykk og en bestemt hastighet. Når gassen treffer platen med hullet i midten, tvinges gassen til å konvergere, den presses sammen, for å komme igjennom hullet. Da økes trykket og hastigheten går ned. Maksimum konvergering skjer rett etter platen, på et punkt kalt vena contracta. Når strømmen passerer dette punktet senkes trykket og hastigheten på gasstrømmen går opp igjen, det oppstår et trykkfall. Det er to målepunkter (se fig.1). Det ene punktet var i gassrøret før gassen traff orificeplaten og det andre var på vena contracta. Ved å måle differansen i strømmens trykk og hastighet mellom det normale gassrøret og på vena contracta, kan man gjennom tabeller lese hvor mye gass som strømmer. Trykkfallet er proposjonalt med kvadratet av gjennomstrømningshastigheten.

MeterFormålet med målestasjonene var altså å måle mengden av gass som etter behandling ble eksportert fra Frigg, for å vite hvor store inntekter selskapet fikk, og hvor mye som skulle betales i avgifter til staten.

Vedlikehold av orificeplaten var et særlig viktig ansvarsområde for måleteknikeren. Platen måtte ikke være slitt og den måtte være ren. Avleiringer av alle slag ville kunne påvirke platens gjennomstrømningsgeometri. Den kunne også bli ødelagt av kondensat som fikk pakningen til å svelle. Hvis det var feil på platen ville målingen av mengde gass som ble sendt til Storbritannia bli unøyaktig og det var snakk om mye penger. Hver morgen sjekket måleteknikeren hele målesystemet. Sammen med operatørene la han en plan for vedlikehold som eventuelt måtte utføres. Operatørene var behjelpelige med f. eks å skifte orificeplaten. Det sto en målecomputer på hver av behandlingsplattformene og en på kontrollrommet på QP. Det var i tillegg alarmer knyttet til målesystemet som skulle etterses.

Orifice-plate-web2
Orifice plate
Skisse som viser hvordan gassen blir presset gjennom en mindre åpning.
Gass matering eara TCP2
Gass måleområdet på TCP2
Trude Meland
Lukk