Fusjon i fransk oljeindustri

I desember 1965 ble de franske statseide selskapene RAP og BRP (Elf) fusjonert til selskapet Entreprise de Recherches et d'Activités Pétrolières - ERAP. Fusjonen trådte i kraft fra 1. januar 1966.
Charles_de_Gaulle
Charles de Gaulle
Selskapet var et holdingselskap som omfattet hele den franske statlige oljeindustrien. ERAP var et viktig steg på veien mot det integrerte oljeselskapet Elf Aquitaine og selskapet hadde aktiviteter i hele spennet fra boring og produksjon til detaljsalg. Fusjonen kom etter et initiativ fra president Charles de Gaulle som var levende opptatt av at fransk næringsliv skulle bli konkurransedyktig. I Norge ble fusjonen fulgt opp to år senere ved at datterselskapene Auxirap Norge A/S og Petropar Norge A/S fusjonerte. Med det kom Petropar opp i 39 prosent eierandel i Petronord, og ble den største enkeltinteressenten. Noen måneder etter ble navnet på det sammenslåtte selskapet endret til Elf Norge A/S.
Trude Meland
1966
Lukk