Seismiske undersøkelser registrerer Friggfeltet

I 1965 satte Petronordgruppen i gang en rekke seismiske undersøkelser på norsk sokkel sør for 62. breddegrad.
I forbindelse med disse undersøkelsene ble det i 1966 registrert mulige petroleumsressurser i området som senere er blitt kalt Friggområdet. Seismisk materiale ble sendt geofysikeren Jeanine Fontaine med spørsmål om hun kunne tolke den. Seismikken den gang var nokså begrenset, men i registreringene så hun konturene av en struktur som i størrelse syntes å være lovende. Strukturen hadde form av et par vinger, og Fontaine kalte funnet  "den kinesiske sommerfuglen".1 Senere ble den gitt navnet Friggstrukturen eller Friggformasjonen. Tolkningene dannet grunnlag for å søke om blokker i dette området i den andre konsesjonsrunden i 1969.2

Seismiske
Seismiske undersøkelser på 1960-tallet, foto fra Esso-brosjyre

Seismikk er oljeleting med lydbølger. Skyting av seismikk foregår ved at nedsenkede luftkanoner, som trekkes etter skipet, avfyrer skudd ved hjelp av høytrykksluft ca. hvert 10 sekund. På 1960-tallet ble det ofte brukt dynamitt til skyte seismikk. Når lydbølgene treffer de geologiske lagene under havbunnen, reflekteres signalene og blir tatt opp på lydbånd av hydrofoner. Hydrofonene fungerer som vanntette mikrofoner, som er festet i kabler og trekkes etter skipet. På denne måten blir informasjon om jordens geologiske fortid opptegnet og siden tolket av geofysikere. Den første bearbeidingen ble tidligere lagt over på lange papirremser i svart / hvitt, for å bli fargelagt for hånd, og kunne være vanskelig å tolke. Senere har det blitt utviklet firedimensjonale tolkningsmetoder.

1Elf Monthly mai 1985: Den kinesiske sommerfugl
2F. Heritier: Frigg field. History of the discovery.
Gunleiv Hadland
Lukk