På sporet av olje

15. juni 1968 ble det funnet spor av hydrokarboner på feltet som senere fikk navnet Cod. Det var Phillips Petroleum Company som opererte feltet. Funnet besto i første rekke av gass og kondensat og lite olje.
Cod
Codfeltet ligger 75 km nordvest for Ekofiskfeltet. Cod 7/11 A ble installert i 1975 og produksjonen startet i 1977.
Funnet av hydrokarboner førte til optimisme. Oljekontoret i Industridepartementet startet diskusjonen om bruk av gass og alternativer til ilandføring. Etter at avgrensingsbrønner var boret, ble det klart at Cod-reservoaret ikke var stort nok til å bære kostnadene for utbygging og ilandføring alene. Men feltet hadde bevist geologenes tro på at det fantes petroleumsforekomster i Nordsjøen, og for en periode rådet optimismen. Feltet ble erklært drivverdig i 1972.
Trude Meland
1968
Lukk