Elfs norske hovedkontor flyttes til Stavanger

Fra 1967 hadde Elf Norge AS kontor både i Oslo og i Stavanger. Den administrative avdelingen av selskapet lå til kontoret i Oslo, mens den tekniske avdelingen ledet av Paul le Rest lå i Stavanger. I 1971, straks etter funnet av Friggfeltet, ble det bestemt at den administrative avdelingen av Elf også skulle til Stavanger.
Le Rest1
Øverste leder for Elf Norge ble Paul le Rest, her utkledd som Napoleon.
Det hadde vist seg at det var vanskelig å drive et selskap hvor administrasjonen og den tekniske avdelingen lå i hver sin by. I juli 1971 dro derfor Bernard Moysset til Stavanger hvor har fikk ansvaret for å bygge opp en administrativ avdeling. Kontoret i Oslo ble lagt ned, og i noen måneder hadde Elf Norge bare kontor i Stavanger. Dette viste seg lite formålstjenelig. Gilles Montegudet ble derfor sendt fra Paris for å gjenåpne Oslokontoret. Når de administrative oppgaven var flyttet til Stavanger, kunne kontoret i Oslo fokusere på kontakten med politikere og embetsverk.

Organisasjonen og avdelingsinndelingen i Stavanger kom på plass. Michael Berthon fikk ansvaret for leting, Bernard Moysset ble leder for administrasjon, personalet og for finans- og samarbeidsavdelingen og Jean Renoux ble leder for produksjon. Øverste leder i Norge var Paul le Rest. Men selv etter organisasjonen kom på plass i Stavanger ble utbyggingen av Friggfeltet ledet fra Paris.

I og med sammenslåingen av den administrative og den tekniske avdeling, ble basen på Strømsteinen i Stavanger for liten, og det ble bestemt å finne et nytt baseområde. Høsten 1971 ble det skrevet kontrakt mellom Elf Norge og Torolf Smedvig om leie av baseområde i Dusavika. Smedvig tok på seg å planere området og bygge kontorbygg. Midtsommer 1972 kunne 20 ansatte flytte inn på 1300 m2 fordelt på lager og kontor.
Trude Meland
1971
Lukk