Navnet Frigg

Etter at Petronordgruppen hadde funnet et stort gassfelt på blokk 25/1, ble feltet gitt navnet Frigg, etter den fremste gudinnen i norrøn mytologi. Friggfeltet var det første i en hel rekke felt på norsk sokkel som fikk navn hentet fra norrøn mytologi.
Friggudinnen 2
Frigg gudinnen på sin trone
Frigg rådde opprinnelig over kjærlighet og fruktbarhet. Hun var førstekonen til Odin som var den mektigste av gudene, og hun kjente forholdene i verden like godt som han. Boligen hennes var Fensal-huset hvor hun hadde tre terner til å hjelpe seg: Lin som vernet om menneskene, Fulla som kjente alle hemmeligheter, og Gnå, som kunne utføre ærend det hastet med. Frigg svarer til kjærlighetsgudinnen Venus i den romerske mytologien.

Kilde: Gudar i oljå av Asgjerd Taksdal
Kristin Øye Gjerde
1971
Lukk