Den norske stat bruker sin opsjonsrett

Den 25. mai 1973 gjorde staten bruk av sin opsjonsrett på fem prosent i Petronordgruppen. Eierandelen ble overført til det nyopprettede statlige oljeselskapet Statoil.
Fordeling 1973
Etter dette var eierforholdene i Petronordgruppen følgende:

Elf Norge A/S (operatør)    27,61%
A/S Norsk Hydro                 32,87%
Total Marine Norsk A/S     13,81%
Aquitaine Norge A/S          13,81%
Statoil                                     5,00%
Trude Meland
1973
Lukk