Frigg hovedavtale "Frigg Main Agreement"

Lisensinnehaverne for Frigg inngikk en prinsippavtale om unitisering av gassressursene 9. juli 1973. Hovedavtalen, eller "Frigg Main Agreement", slo fast at feltet skulle oppfattes som en enhet og at den enkelte deltakers endelige utbytteandel skulle være avhengig av eierandel og av reservoarfordelingen.
Samme dag ble også operatøravtalen "Frigg Operating Agreement" signert. Partene trakk her opp linjene for feltutbygging og organisering av selve gassutvinningen. Den inneholdt også bestemmelser for hvordan enkelte operasjoner skulle utføres og en bindende kommunikasjonsstruktur mellom selskapene og myndigheten. Det ble bestemt at det skulle være delt operatørskap på Frigg. Med det menes at Elf skulle være feltoperatør for hele feltet, med ansvar for både utbygging og drift, og Total skulle være transportoperatør med ansvar for både legging og drift av rørledninger og drift av mottaksanlegget. Elf styrte sine operasjoner fra Paris og Stavanger, mens Total styrte sine operasjoner fra Aberdeen.

Les mer om Unitiseringsavtalen
Trude Meland
1973
Lukk