Funnet av Øst Frigg

Øst Frigg var et satellittfelt tilknyttet Friggfeltet. Det lå på 110 meters vanndyp, 18 km fra selve Friggfeltet. Utvinningstillatelsene fikk numrene 024 i blokk 25/1 og 026 i blokk 25/2 som ble tildelt i andre konsesjonsrunde i 1969 og utvinningstillatelse 112 i blokk 25/2 som ble tildelt i 1985.
East Frigg reservoir - perspective drawing
Reservoaret på Øst Frigg
Boreriggen "Neptune 7" startet boringen på Øst Frigg den 4. august 1973. På 1915 meters dyp under boredekket ble det funnet et gassbærende lag som strakte seg videre 56 meter nedover. Der kom borekronen inn i en syv meter tykk oljesone. Overgangen mellom gass og olje lå på nøyaktig samme dybde som i Friggfeltet. En foreløpig test av brønnen ga en produksjonsrate på 638.000 Sm3 gass per dag. Reservene i feltet ble anslått til å være 9 milliarder Sm3 gass.
Trude Meland
1973
Lukk