Odin settes i produksjon

Odinfeltet ble regnet som marginalt, og det ble derfor lagt vekt på rimelige tekniske løsninger.
Odin1 - 250
Odin- plattformen på feltet

Plattformtypen som ble valgt hadde et konvensjonelt stålunderstell med fire ben, ble konstruert av McDermott Norge A/S. Understellet ble bygget av verftet Dragados i Spania mens plattformdekk og gassbehandlingsmoduler ble bygget ved Aker Stord Verft. Boremodulene ble bygget hos Mannesmann i Nederland og boligmodulen med 48 sengeplasser ved Nymo i Grimstad. Semac I startet å legge rørledningen mellom TCP2 på Frigg og Odin i mars 1982. Den var 20 tommer i diameter, og lå for det meste udekket på havbunnen.

Odinplattformen ble installert i juli 1983. Stålunderstellet stod på 103 meters dyp og veide ca 6200 tonn. Dekket og moduler med bore- og prosessutstyr, boligkvarter og helikopterdekk, veide ca 7600 tonn. Oil Industry Services (OIS) i Kristiansand koblet modulene sammen og testet at alt var i orden.

Boringen av de 12 produksjonsbrønnene startet i desember 1983 og varte til 26. januar 1985. Odinplattformen hadde eget boretårn, men var avhengig av hjelperiggen "Treasure Hunter" for håndtering av boreslam og bore/foringsrør i borefasen. I installasjons- og borefasen var det behov for 140 ekstra mann. Disse bodde om bord i "Treasure Hunter". Odinfeltet kom i drift 1. april 1984, umiddelbart etter første brønnen var klar til produksjon.

Odin
Friggfeltet med Odin
Trude Meland
1984
Lukk