Coparex og Eurafrep fusjonerte med Elf

De franske oljeselskapene Coparex og Eurafrep fusjonerte med Elf. Elf sin eierandel i Ekofisk økte dermed fra 7,594 prosent i 1988 til 8,449 prosent i 1990.
Trude Meland
1989
Lukk