CDP1 stenges ned

I 1990 gjorde ny boreteknologi det mulig å nå hele feltet fra bare en boreplattform.
NOMF-02719-183 CDP1 i 2004 - 250
CDP1 fotografert i 2004.
Boringer ble gjort fra DP2 i retning reservoaret under CDP1. Brønnene på CDP1 ble derfor gradvis avstengt og plugget. Boreplattformen CDP1 på britisk side av Friggfeltet ble endelig avstengt den 8. november 1990 etter å ha produsert gass for det britiske markedet i 13 år. Når plattformene på Friggfeltet er fjernet, blir bare betongunderstellet stående igjen.
Gunleiv Hadland
1990
Foto
Lukk