Nedstenging av Nordøst Frigg

Etter snaut ti års drift var det slutt for det første ubemannede feltet på norsk sokkel.
8. mai 1993 ble produksjonen stengt på Nordøst Frigg.1 Da hadde feltet produsert 11,6 milliarder Sm3 gass.

Se 1996 Fjerning av Nordøst Frigg
1Avslutningsplan: St.prp. nr. 36 (1994-1995)
Nordøst Frigg 2
Trude Meland
1993
Lukk