Operatørskapet for Heimdalfeltet overført til Norsk Hydro

Operatørskapet for Heimdalfeltet ble overført til Norsk Hydro fra 1. januar 1998.
Heimdalplatformene
Heimdal. © Norsk Hydro
Overføringen kom fordi Hydro så muligheter for å bruke installasjonene på Heimdal til å prosessere gass fra deres felt i området, i tillegg til å bruke feltet som knutepunkt for gassrørledninger. De ansatte, rundt 100 personer som var involvert i driften, ble også overført fra Elf til Hydro. Heimdalfeltet ville være tømt for utvinnbare petroleumsressurser i år 2000.
Trude Meland
1998
Lukk