Operatør separator

Den første prosessen gassen skulle igjennom etter den kom opp på prosessplattformen var separasjon, der vann og kondensat ble skilt ut. En av oppgavene til operatørene var å kontrollere separasjonstanken, dens ventiler, utjevningstanken og annet utstyr som hadde tilknytning til separatoren. Rutinemessig tappet operatøren ut litt kondensat og gjorde klar for analyser. En laborant analyserte kondensatet, med vekt på å måle vanninnholdet.
Testing av kondensat
Testing av kondensat.
Når separatortanken var full, ble kondensatet tappet ned i en utjevningstank, surgetank. Selv om dette gikk automatisk, var kontroll av utstyret og at prosessen gikk riktig for seg, operatørenes ansvar. I surgetanken var det noen kraftige kondensatpumper som skilte vann og kondensat. Kondensatet ble så pumpet ut i rørledningen til Storbritannia sammen med den tørre gassen.
Trude Meland
Lukk