rsCatgories is empty. iCategoryId = 51

Behov for bedre informasjon

I kjølvannet av havariet av DP1 understellet 12. oktober 1974 økte pågangen fra pressen.
Elf weekly
Elf Weekly ble gitt ut første gang 9. januar 1975. Målet var i første rekke å spre informasjon til de ansatte i Dusavik om nyansettelser og boreaktiviteter og sosiale arrangement.
Både journalister og institusjoner som forsikringsselskap og forretningsselskap ønsket mer informasjon om Frigg-utbyggingen. Jean Curutchet var nylig utpekt som Frigg-direktør, og for å håndtere den økte pågangen ansatte han informasjonsarbeidere. For å minske faren for ugjennomtenkte kommentarer eller motstridende informasjon, skulle all kontakt med særlig pressen gå gjennom den nyansatte PR-sjef Finn Arnesen og pressetalsmannen Einar R. Linge.
Trude Meland
1975
Lukk